Werkgroep
Moleculaire Diagnostiek

 

 

 

 

 

Nieuws

9e Bijeenkomst Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie in 2015

Download nu de presentaties

(20-09-14)

 
Overzicht pathologie laboratoria in NL die moleculaire diagnostiek verzorgen.
Op de subpagina publicaties treft u een overzicht van de pathologie laboratoria die moleculaire diagnostiek verzorgen in Nederland. Dit overzicht kan u helpen bij het zoeken van contactpersonen voor intercollegiaal overleg, consultatie en/of het verrichten van primaire diagnostiek.
(30-11-2013)

 

Registratiecommissie Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie

Tot 21 april kan een beroep worden gedaan op de overgangsregeling KMBP. De registratiecommissie bestaande uit Carel van Noesel (voorzitter), Petra Nederlof (secretaris), Ed Schuuring, Winand Dinjens, Hans van der Linden en Marjolijn Ligtenberg streeft ernaar om voor 1 juli de eerste KMBPers te registreren.

(08-04-2013)

 

Vacatures binnen de werkgroep WMDP

De Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP) is op zoek naar enthousiaste kandidaten die werkzaam zijn in de moleculaire pathologie diagnostiek.

Meer info vindt u op de webpagina Vacatures.

(27-02-2013)

 

Erkenning van de opleiding tot Klinisch Moleculair Bioloog door NVVP

De NVVP heeft de opleiding tot Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie in de ledenvergadering van 19 april jl erkend. Het NVVP bestuur zal nu in overleg met de WMDP en de Taakgroep Opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (TOKMBD) vervolgstappen in gang zetten, zoals de inbedding in de vereniging en registratie. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover berichten.

(07-06-2012) 

 

Standaardisatie verslaglegging van moleculair diagnostische analyses

Om de verslaglegging van moleculair diagnostische analyses beter te standaardiseren heeft de WMDP een richtlijn geformuleerd voor de rapportage van deze analyses. Deze richtlijn vindt u op de webpagina Richtlijnen

(07-06-2012) 

 

Visie op de Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie:

De werkgroep "moleculaire diagnostiek in de pathologie" heeft de afgelopen 2 jaar een visie uitgewerkt en besproken met het bestuur van de NVVP betreffende "Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie. De herziene (juli 2011) versie van de visie zoals deze is vastgesteld door de NVVP is beschikbaar via de NVVP-website:

Visie_Moleculaire_Diagnostiek_juli_2011.pdf

(01-05-2012)

 

 

Advies kwaliteitsrondzending 2012 door QC-commissie:

De subcommissie Kwaliteitsborging en Rondzendingen adviseert participatie aan 9 rondzendingen Moleculaire Pathologie (MP) voor 2012. In onderstaande tabel kunt u zien welke onderwerpen het betreft, wanneer de rondzending gepland is en hoe u zich kunt registreren. Lees verder...

 

 

Aanpassing Nza-tarieven per 01-01-2012

Vanwege de sterke toename van HPV testen (m.n. in de BVO-screening) en een hoge concurrerende markt, is het tarief voor eenvoudige moleculaire pathologie (050511) opgesplitst in een kostentarief voor HPV (050513) en een tarief voor de "rest" (050514); daarmee komt het oude tarief voor eenvoudige moleculaire pathologie (050511) te vervallen vanaf 01 januari 2012.

Vanaf 1 januari 2012 worden de nieuwe Nza-tarieven gehanteerd voor kostendeel moleculaire diagnostiek in de Pathologie (zie ook brief van de NVVP-commissie BBC van eerder dit najaar).

Het kostentarief voor de verrichtingen zijn vastgesteld (gegevens onder voorbehoud):

- kostentarief voor eenvoudige moleculaire pathologie (050511) komt te vervallen

- kostentarief voor complexe moleculaire pathologie (050512): 867,61

- kostentarief voor eenvoudige moleculaire pathologie (050513; HPV): 94,51

- kostentarief voor eenvoudige moleculaire pathologie (050514; rest): 362,38

Bron: De meest recente NZa-tarieven per 1-1-12

(22-12-11)

 

GEEN Bijeenkomst Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie in 2012

De eerstvolgende bijeenkomst Moleculaire Diagnostiek is in januari 2013.

(22-12-11)

 

 

Mailinglijst

Informatie van de WMDP versturen we meestal via onze mailinglijst. We zijn bezig om de mailinglijst te updaten. U ontvangt daarover binnenkort informatie via email. Indien u nog geen email van de WMDP ontvangt, en u op onze mailinglijst geplaatst wilt worden, kunt u een verzoek sturen met al uw adresgegevens (naam, functie, adres van lab, telefoon en email) naar info@moleculaire-pathologie.nl o.v.v. "mailinglijst"

 

 

Nieuwsarchief

6de Bijeenkomst Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie

Vrijdag 28 januari 2011, UMC Utrecht

Kijk voor programma en meer info onder meetings.

(16-11-10)

 

Inventarisatie Moleculaire Diagnostiek 2004-2009. 

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie. De gegevens zijn gepubliceerd in het NVVP Bulletin 19 (3): 8-12 (Oct 2010). Zie "publicaties".

 

Richtlijn "Het gebruik van moleculaire HPV testen in het BVO" plus spiegelindicator (door Schuuring, E., van Kemenade, F.) wordt toegelicht in het NVVP Bulletin 19 (3): 17 Oct 2010). Zie publicaties

(17-10-10)

 

Opleiding Klinisch Moleculair Bioloog

In 2010 is het Opleidingsplan "Opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie" vastgesteld door de NVVP. Dit plan is ontwikkeld door de werkgroep bestaande uit W. Dinjens, H. van Krieken, M. Ligtenberg, P. Nederlof, J. Oudejans en E. Schuuring. En is besproken en geaccordeerd door klankbordgroep bestaande uit W. Dinjens, H. van Krieken, M. Ligtenberg, P. Nederlof, J. Oudejans, E. Schuuring, A. van den Brule, A. van der Wurff, C. Peutz-Kootstra, C. van Noesel, E.Thunnissen, E. Weltevreden, J.Bovee, P.Kluin en P. Smits.

Momenteel wordt in overleg met de NVVP een nieuwe taakgroep opgericht die het vastgestelde opleidingsplan vorm gaat geven op weg naar erkenning van de functie: "klinisch moleculair-bioloog in de Pathologie".

 

Voorzitter WMDP: Carel van Noesel

Op 8 januari heeft Carel van Noesel het voorzitterschap van de WMDP van Ed Schuuring overgenomen. Marjolijn Ligtenberg is de nieuwe secretaris voor de komende jaren (we zijn bereikbaar via info@moleculaire-pathologie.nl)

(30-01-10)

 

5de jaarlijkse Moleculaire Dag in Utrecht op 29 januari 2010...

...georganiseerd door onze werkgroep samen met de VAP was wederom een groot succes. We hadden weer meer aanmeldingen dan voorgaande jaren. De presentaties zijn beschikbaar op subpagina "meetings"

(30-01-10)

 

Erkenning Tarieven voor Moleculaire Diagnostiek vanaf 1 april 2008

Tot onze grote vreugde kunnen we U meedelen dat op 4-3-2008 na een lang traject

van onderhandelingen het eindelijk is gelukt om de moleculaire diagnostiek bij de

Nederlandse Zorgautoriteit als verrichting te laten erkennen.

Klik hier voor meer info.

(21-03-08)

 

Kwaliteitsrichtlijn voor de Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie

Het pdf bestand is te downloaden onder de subpagina "Richtlijnen"

(21-03-08)

www.moleculaire-pathologie.nl  2007 - 2015 Privacy Policy Terms of Use

www.moleculaire-pathologie.nl
   in de  Pathologie